HDR(i) fotografie en Tonemapping


Een straatje na een regenbui, mijn eerste HDR(i) foto met behulp van de optie tonemapping

Meer dynamiek in je foto's met HDR(i)
HDR = High Dynamic Range

Download "HIER" Photomatix 4.0.2. (zip file = virus vrij en heeft geen keymaker nodig)
Start deze versie en registreer hem met het volgende serienummer
445X-6694-7R9Q-KK9C-57YG
Ga daarna naar http://www.hdrsoft.com/download/win.html

En download de laatste versie, zet versie als een update over de 4.0.2 versie heen
Let wel op dat je de goede versie neemt 32/64 bits, weet je het niet neem dan de 32 bist versie die werkt altijd

 

Hoe maak ik een HDR met Photomatix, Nederlandse handleiding online, klik hier !

Tonemapping wat is dat...

       

Fotosite Raymond (home)

Uitleg over Photomatix Pro / HDR

Raymond heeft zijn uiterste best gedaan om een hele mooie website neer te zetten.
Vast even een Hint:
De site is beveiligd zodat de tekst en foto's niet "geleend" kunnen worden. Maar ga zeker een keer kijken. Zowel voor HDR als normale fotografie een super pagina

De kommelhoek bed en breackfast

/HDR(i) FOTO-ALBUM

Een mailtje van Joke, hoe krijg ik Photomatix 3.0 aan de gang

Bakkerij van der Most Lemelerveld

Wat is High Dynamic Range
Iemand op een zonnige dag in de schaduw van een grote boom fotograferen is moeilijk. Of de persoon wordt juist belicht en de rest niet óf het is juist andersom. Of die mooie wolkenpartij, waarbij óf de grond ineens te donker wordt óf de wolkenpartij grijs.
Fotograferen is keuzes maken.
Dat zei mijn fotografiedocent Rob Winkels toen ik bij hem op cursus was. Je kiest dus wat je wilt laten zien op de foto. De boom óf de persoon, het contrast in de wolkenpartij of een grijze lucht zonder detail. Maar er is nóg een optie: HDR.
Je maakt van die moeilijk opname 3 foto's met verschillende belichtingen. En met het programmaatje Photomatix pro 'neem' je het beste van alle drie de foto's en dat laat je in elkaar overlopen.

Dynamisch bereik
Net als het menselijk oog heeft iedere camera een bepaald dynamisch bereik. Simpel gezegd komt dit neer op de mogelijkheid om helderheidgradaties te onderscheiden tussen pikzwart en helderwit. Het bereik van een camera ligt lager dan van een mens.
Hierdoor worden schaduwen al snel zwart in plaats van donkergrijs, en bleken lichte beeldpartijen uit tot spierwit.
Onder normale omstandigheden heb je hier weinig last van, maar als het contrast tussen licht en donker te groot wordt, past het allemaal niet meer op één enkele foto.

Wat kunnen we hieraan doen:
Het voornaamste probleem is dat de camera de nuances niet meer kan onderscheiden als de extremen te ver uiteenlopen. Het gevolg is dat overbelichte delen van de foto als witte pixels worden vastgelegd en onderbelichte delen als zwarte, waardoor beeldinformatie verloren gaat. Het bereik dat een camera kan vastleggen, is per merk en model verschillend. De belangrijkste factor is de beeldsensor. Sommige camera’s, zoals de Fujifilm S3 Pro spiegelreflex en recente modellen van HP, kunnen kunstmatig een hoog dynamisch bereik simuleren. Dit doen ze door een serie verder identieke foto’s met verschillende belichtingen te maken, en de opnamen vervolgens samen te voegen tot een nieuw bestand. Zodoende worden onder- en overbelichting onderdrukt, waardoor zowel de schaduwen als de hoge lichten beter doorgetekend worden weergegeven. Zo komt het eindresultaat veel beter en meer in de buurt van wat we met het blote oog kunnen waarnemen.


 

AAN HET WERK:

We kennen allemaal het probleem van onder- en overbelichting
Bij de volgende foto's is duidelijk te zien wat de mogelijkheden zijn van HDR. Alle drie de  foto's zijn gemaakt vanuit de woonkamer naar de hal waar op dat moment de zon in stond. De eerste foto is op de automaat van het toestel gemaakt en toont aan dat de belichtingsautomaat volledig de kluts kwijt is. De tweede foto is ingeflitst wat tot resultaat heeft dat de donkere delen weer zichtbaar worden maar toch iets overbelicht lijkt. De laatste foto bestaat uit 3 RAW foto's 2 stops - / 0 / 2 stops + samen gevoegd met Photomatix en zo min mogelijk Tonemapping. Alle 3 de foto's zijn in 8 bits TIFF een beetje nabewerkt in Paintshop Pro XI. Daarna als JPG weggeschreven

   
Standaard op automaat                                                   Ingeflitst op de P stand                                            HDR foto met iets Tonemapping

De meningen zijn natuurlijk verdeeld. De eerste foto valt als eerste door de mand omdat grote delen onderbelicht zijn. De tweede foto geeft de originele kleuren weer maar de witte delen zijn toch enigszins overbelicht. De laatste foto heeft wat meer problemen met zijn witbalans maar geeft wel de meeste details weer.

Wat is HDR?
De zojuist genoemde aanpak is in feite een vorm van HDR. De term ‘HDR’ staat voor High Dynamic Range, oftewel hoog dynamisch bereik. Het bestandsformaat van HDR is 32-bits, zodat een veel groter kleurbereik kan worden vastgelegd dan met een 8-bits jpeg- of 16-bits tiff bestand. Voor HDR-bestanden geschikte hardware en software zijn echter schaars. De contrastomvang en de helderheid van een HDR-beeldscherm liggen 10 tot 20x zo hoog als die van een gewoon LCD-scherm, en ook het kleurbereik is veel groter. Zulke schermen worden uitsluitend gebruikt door filmmakers en professionele studiofotografen. Om een HDR-foto toch te kunnen bekijken op een normaal scherm, wordt het aantal kleuren kunstmatig teruggebracht. Deze techniek staat bekend als ‘Tone Mapping’. Dus een HDR foto kan eigenlijk niet getoond worden op een normaal beeldscherm, eenvoudig omdat de  BIT-rate niet voldoende is.


De achterzijde van de Canon 350D

Instellen van de BRACKETING FUNCTIE (ook wel genoemd AEB functie)

Stel met de grote draaiknop boven op het toestel de instelling op AV en zet je diafragma bij normaal daglicht op F8 stel je ISO snelheid in op 100 of 200, druk op de achterzijde op de knop MENU en kies het tweede tabblad ga met de cursor 1 stap naar beneden met de cursor toets en kies AEB druk daarna SET knop. Kies nu met de cursortoetsen voor bijv. -2 .. 0 ..  2+  en druk daarna weer op de SET knop kies daarna weer voor MENU om het menu te verlaten. Stel de camera nu in zodat, als je de ontspanknop indrukt en vasthoud er meerdere foto's worden gemaakt. Voor een HDR foto heb je minimaal 2 foto's nodig. De camera kan er nu 3 maken. 2 stop onderbelicht, normaal en 2 stop overbelicht. Maak nu de 3 foto's snel achterelkaar met ingedrukte ontspanknop (klik,klik,klik), het liefst vanaf statief zodat de foto's alle 3 uit dezelfde positie zijn gemaakt en niet zijn bewogen lees verder......


Het vinden van de AEB functie bij de Canon 350D

Foto’s maken in HDR

Hoewel geen enkele camera HDR-foto’s kan maken, is het niet zo moeilijk om hetzelfde effect te bereiken. Evenals de eerdergenoemde camera’s kun je een groter dynamisch bereik simuleren door meerdere foto’s met verschillende belichtingen te maken. De eenvoudigste manier is ‘Bracketing’; ook wel bekend als ‘belichtingstrapje’. Veel camera’s hebben zelf standaard een bracketingfunctie aan boord (AEB). De camera maakt dan drie foto’s achter elkaar met verschillende belichtingen: neutraal, één stop over- en één stop onderbelicht.

Zo’n belichtingstrapje maken kan desnoods zelf uit de hand, aangezien speciale software achteraf in staat is de beelden netjes samen te voegen. Omdat de afzonderlijke foto’s natuurlijk ook weer niet te sterk mogen verschillen, is gebruik van een statief aan te raden. Op die manier kun je ook voor een maximaal rendement meer verschillende foto’s maken. Je camera moet dan wel de mogelijkheid hebben om handmatig de sluitertijd in te stellen. Varieer de sluitertijd in trapjes van een halve of tweederde stops.

Varieer NIET met het diafragma stel zo mogelijk je toestel standaard in op bijv. > = F8   en zet je ISO stand op 100

Deze methode werkt uiteraard alleen goed met statische onderwerpen. Anders krijg je bewegingsonscherpte, vanwege de lange sluitertijden, maar ook en vooral doordat het onderwerp van foto tot foto ‘verspringt’. Let erop dat de camera-instellingen op de sluitertijd na, onveranderd blijven! Gebruik dus steeds dezelfde witbalans en hetzelfde diafragma, en zet de autofocus uit. Fotografeer bij voorkeur in RAW-formaat, want jpeg-bestanden kunnen minder goed uit de voeten met hoge contrasten. Gebruik verder een zo laag mogelijke lichtgevoeligheid als de omstandigheden toelaten. Hogere ISO waarden leveren namelijk extra beeldruis op. Controleer achteraf of je daadwerkelijk alle details van zowel schaduwen als hoge lichten hebt vastgelegd: misschien moet je nog extra onder- of overbelichten.


Wanneer gebruik maken van HDR ?
Een typisch ‘HDR-geval’ is een opname in een kamer met een raam waarachter de zon schijnt. Het beperkte dynamische bereik van je camera kan onmogelijk het complete contrast behappen. Je krijgt dus ofwel een goed belichte kamer met een uitgebleekt raam, ofwel een goed belichte achtergrond door het raam maar een kamer die bijna helemaal zwart is van onderbelichting. Als de fotograaf of de camera niet kan kiezen, draait het uit op een halfslachtig compromis. In geen van deze gevallen houd je een foto over die het aanzien waard is. Hiervoor is een oplossing gevonden die HDR wordt genoemd.

Geen AEB functie wat nu.  Een voorbeeld zonder het gebruik van deze Brackting functie:
Indien je toestel geen AEB functie heeft maar wel een voorkeuze voor  sluitersnelheid en diafragma (AV,TV,M), ga je als volgt te werk. Maak de eerste foto op de voorkeuze stand van je diafragma (AV). Stel deze in op bijv. F8. Kijkt  na het maken van de foto wat de ExIf gegevens zijn van de gebruikte sluitertijd. Meestal kun je bij het terug kijken van de foto zien welke gegevens er zijn gebruikt. Gebruik hiervoor de INFO toets van je toestel.  Daarna zet je het toestel in de Manual stand (M) en stel je, je diafragma in op F8 en de sluitertijd  2 stapjes lager als bij de gevonden sluitertijdgegevens van de eerste foto, zo  belicht je de foto twee stops onder, waardoor de achtergrond en de voorgrond extreem donker worden. Bij foto nummer drie stel je sluitersnelheid 2 stapjes hoger in als bij de eerst gevonden sluitertijd hierdoor wordt de laatste foto enigszins overbelicht. Voeg nu alle drie de foto's samen met Photomatix en je eerste HDR kindje is geboren. Let goed op dat bij al deze handelingen je toestel niet beweegt, dit is essentieel om een goede HDR te maken. !

Foto 1 = normaal belicht, Foto 2 -- 2 stops onderbelicht Foto 3 -- 2 stops overbelicht


Digitale doka:

In de ‘digitale doka’ kun je met behulp van ‘lagen’ in bijv. Photoshop of Paint Shop Pro de drie foto's samenvoegen. Dit is erg omslachtig. Om dit klusje echt te klaren  is speciale software ontworpen.  Je kunt met deze speciale software een HDR-bestand maken. Hierbij worden de afzonderlijke foto’s niet samengesmolten maar juist intact gelaten, waardoor het dynamisch bereik wordt uitgebreid. Zodoende wordt ieder detail zichtbaar, óók in de over- en onderbelichte delen van de foto blijven de details zichtbaar. Photomatix is zo'n programma om dit resultaat voor elkaar te krijgen.

HET EINDRESULTAAT NA DE SAMENVOEGING EN WAT TONEMAPPING MET PHOTOMATIX


Met een klein beetje hulp van Photmatix-Pro en PSP-X2 krijg je dit surrealistisch effect

De vierde foto voorbeeldfoto is een HDR-weergave van de drie andere foto’s, die met behulp van Tone Mapping is ‘teruggeschaald’. Alle onderdelen zijn nu goed belicht. Tone Mapping heeft wel als neveneffect dat de kleuren er wat onrealistisch gaan uitzien. De foto krijgt daardoor een ‘kunstzinnige’ uitstraling, waarvan je moet houden uiteraard. Overigens kan je zelf bepalen in hoeverre de kleuren worden teruggeschaald. Bekijk een aantal voorbeelden op deze pagina. Zoals je kan zien zijn er een aantal mogelijkheden om een HDR-foto te maken: Óf je maakt foto’s met verschillende belichtingstops, óf je maakt foto’s met verschillende sluitertijden.

Photomatix Pro
Om foto’s samen te voegen tot een HDR-bestand heb je speciale software nodig. Bezitters van Photoshop CS2 kunnen gebruik maken van de ingebouwde HDR-functionaliteit (Bestand > Automatisch > Samenvoegen tot HDR). In dit artikel gebruik ik Photomatix (freeware) 2.2.1: (serienummer) een klein (+/- 3 Mb) maar bijzonder krachtig programma. Er zijn twee gratis versies beschikbaar: een basic-uitvoering en een proefversie die een watermerk achterlaat. De betaalde versie, die 79 euro kost, doet dat uiteraard niet. Download de uitgebreide proefversie hier. Of stuur me een mailtje voor..... je snapt hem wel.... met nummertje ! De handleiding van Photomatix Pro kun je HIER en HIER vinden helaas in het Engels heb nog geen Nederlandse versie kunnen vinden, maar beter iets dan niets.

Photomatix kent diverse mogelijkheden om bestanden te bewerken. Je kunt simpelweg een aantal foto’s met verschillende belichtingen openen, waarna je er via het HDRI-menu één HDR-foto van maakt. Je kunt ook via het Automate-menu voor batchprocessing kiezen. Je selecteert dan een aantal foto’s, die vervolgens automatisch worden omgezet naar een HDR-foto. Desgewenst kun je meteen een Tone Mapping laten maken, al is het raadzaam om dat handmatig te doen. De laatste versie van Photomatix Pro is in staat om RAW-bestanden te verwerken, zonder dat je deze eerst moet omzetten naar een jpeg- of tiff-formaat. Van het resulterende HDR-bestand kun je vervolgens verschillende Tone Mapping-versies maken.


Treurwilg met rijp 21-12-2007 HDRi


Dezelfde treurwilg in HDRi nu op 22-12-2007 met meer zon en strak blauwe lucht
Gemaakt van 3 RAW foto's daarna geconverteerd met Photmatixpro 2.54 en een klein beetje Tonemapping
Omdat het in origineelstaat een TIF foto is van +/- 40MB ja, je leest het goed wordt de foto een beetje aangetast tijdens het comprimeren

Foto’s omzetten naar HDR
Indien je geen gebruik wilt maken van betaalde software, dan is een gratis dienst genaamd WebHDR een goed alternatief. De bedoeling is dat je een x-aantal belichtingscomposities upload naar hun server, die vervolgens automatisch de foto’s verwerkt tot een HDR-afbeelding. Als dit proces voltooid is kan je de afbeelding downloaden en heb je je eigen HDR-foto. Meer daarover lees je op de pagina van ‘roll-your-own’. Aan deze service zitten wel beperkingen uiteraard.

Maak je gebruik van Photomatix, lees dan verder. In het bovenstaand voorbeeld wordt een drietal JPG-foto’s met verschillende belichtingen tot één HDR-bestand verwerkt.

 • Start Photomatix Pro.

 • Kies in het menu “Automate” de optie “Batch Processing”.

 • Selecteer links onderaan een reeks RAW- of jpeg-bestanden.

 • Vink “Generate HDR Image” aan.

 • Vink eventueel ook “Apply Tone Mapping” aan. er wordt dan direct een “Tone Mapping” gemaakt, die je kunt opslaan als jpeg- of tiff-bestand. Zo krijg je meteen een indruk hoe de uiteindelijke foto er ongeveer zal uitzien. Je kunt vooraf wel intellingen wijzigen (via “Settings”), maar dat heeft weinig zin omdat je de veranderingen aan het beeld niet ‘live’ kunt zien.

 • Als je de foto’s uit de hand hebt genomen (bijvoorbeeld met behulp van ‘bracketing’) vergeet dan niet de optie “Align bracketed images” aan te vinken.

 • Klik daarna op “Run”

Vervolgens gaat de computer voor je aan de slag. Hoewel de verwerking van de bestanden relatief vlot gaat, kan het proces enkele minuten duren. Dit is vooral afhankelijk van de omvang van de bestanden en de rekenkracht van de computer. Een snelle machine is dus een pre. In het rechtervenster word je op de hoogte gehouden van de voortgang. De afbeeldingen worden opgeslagen in een nieuwe map, “PhotomatixResults” genaamd.

Tone Mapping een filter appart..

Als je de HDR-foto handmatig wilt omzetten naar een tiff- of een jpeg-bestand door middel van Tone Mapping, moet je eerst het HDR-bestand in Photomatix openen. Je krijgt nu een nogal uitgebeten foto op je scherm, die er niet bepaald fraai uitziet. Dit komt omdat je een HDR-foto bekijkt op een scherm dat niet geschikt is voor HDR-weergave. Helderheid en contrast zijn simpelweg niet toereikend om alle schakeringen en details tegelijk zichtbaar te maken. Gelukkig vult een klein venster, de HDR viewer, via Tone Mapping de ontbrekende details in. Uiteraard kun je deze instellingen naar hartenlust veranderen tot het beoogde effect is bereikt. Kort de mogelijkheden op een rij:

 • Enkele instellingen van Photomatix.
  Luminosity
  : Om de helderheid van de schaduwen bij te stellen. Als je de schuifregelaar naar rechts verplaatst, worden er meer schaduwdetails zichtbaar en vice versa.

 • Strength: Met deze regelaar bepaal je het contrast in de foto.

 • Color Saturation: Hiermee regel je de kleurverzadiging. Hoe groter de verzadiging, des te intenser een kleur. Wel moet je er rekening mee houden dat sommige kleuren bij een hoge verzadiging verkleuren (wit wordt bijvoorbeeld roze). Ook ontstaat er meer ruis.

 • White Clip - Black Clip: Met deze schuifregelaars kun je de hoge lichten lichter maken en de schaduwen donkerder.

 • Smoothing: Maakt meerdere helderheidvariaties mogelijk. Een hogere waarde maakt een foto realistischer, terwijl een lage waarde het geheel juist extremer maakt, waardoor kleurovergangen groter worden. Halo effecten kunnen hiermee worden onderdrukt. (dit zijn de lichte randen om objecten die kunnen ontstaan bij extreme bewerkingen)

 • Microcontrast: Benadrukt kleine details. In de meeste gevallen is “High” de beste keuze.

Enkele voorbeelden

Bij bovenstaande foto's van "de Spiegel" in Zwolle kun je duidelijk het verschil zien tussen realistisch en surrealistisch. Ik heb de bewerkingen expres overtrokken. om het verschil te benadrukken. Maak je, je opnamen met extreme lichtomstandigheden (avond of een persoon/object voor een fel belicht raam) dan wordt dit verschil nog vele malen groter. Beide foto's bestaat uit 3 dezelfde opnamen van +2 / 0 / -2 stops. Bij de eerste foto werden de 3 opnamen alleen samengevoegd (combine) met Photomatix Pro en bij de tweede foto, heb ik ook gebruik  gemaakt van de optie HDR en Tonemapping. Daarna zijn beide foto's een klein beetje nabewerkt met Paint-Shop-PRO XI.  Door de extreme bewerking met Photomatix ontstaat een probleem dat men Halo effect noemt. Dit effect zijn de lichte randen om het gebouw.

Hieronder de extreme uitvoering, de eerste foto's werd samengevoegd uit 3 opnamen. Bij de tweede foto werden de 3 opnamen eerst omgezet naar HDR en daarna bewerkt met Tonemapping. Ook hier heb ik gebruik gemaakt van -2 / 0 / -2  stops en een statief. Het diafragma hield ik bij alle drie de opnemen op F8 ISO waarde 100. Zeker bij avond is de lage ISO waarde van belang, dit om zoveel mogelijk digitale ruis te voorkomen. Met de optie Light Smooting en Microcontrast Level kun je in Photomatix dit effect redelijkerwijs onderdrukken.


Zoek een compromis tussen werkelijkheid en fictie en je kan toch die fraaie foto maken die je altijd hebt willen hebben

Conclusie:
Wil je in lastige lichtsituaties toch fraaie foto’s maken? Maak dan meerdere opnamen met verschillende belichtingstijden en voeg ze samen tot een HDR-bestand of combineer ze met de optie combine van Photomatix. Dit is een uitstekende methode om de beperkingen van je camera te overwinnen en details te behouden in zowel schaduwen als hoge lichten. Soms is de optie combine in Photomatix Pro al voldoende om het juiste resultaat te verkrijgen

Toegegeven, na Tonemapping ziet het geheel er wat kunstmatig uit. Experimenteer daarom gerust met de instellingen en gebruik zonodig nog wat nabewerkingen in Photoshop/Paint Shop Pro. Helaas zal het nog wel een tijdje duren voordat de HDR-schermen betaalbaar genoeg worden om zulke foto’s in hun volle glorie te kunnen zien. Gooi daarom tot die tijd al je .hdr-bestanden nog niet weg!

Nog een paar leuke voorbeelden


De haven van Zwolle in HDR met een tonemapping
F8 -1.5 - 0 - + 1.5 100 iso


HDR foto van een dragline
F8 -1.5 - 0 - + 1.5 100 iso

Beide foto's werden gemaakt met de braketing (AEB) functie van mijn Canon 350d daarna heb ik ze bewerkt met Photomatix pro en uiteindelijk  nabewerkt met Paint Shop Pro X2. De foto's vanaf een statief maakt.

HDR foto's komen het best tot zijn recht als deze bij wat mindere lichtomstandigheden worden genomen. Dus bijv. NIET in de volle zon. Het effect zal teleurstellend zijn en dat is natuurlijk jammer. Een bewolkte hemel, 's avonds bij straat verlichting  en zonsondergangen zijn fantastisch om mee te experimenteren.


 • Gebruik la het kan de AEB functie van je toestel.

 • Stel de waarden  -2 / 0 / +2 stops in

 • Heb je geen AEB functie dan zal je de stops moeten regelen door je sluitersnelheid te variëren in de M-stand

 • bijv. 125 / 250 / 500 e van een seconde

 • Gebruik altijd een statief, of zet je toestel op een andere manier vast

 • Maak gebruik van een afstandsbediening of je timer

 • Zet je toestel op continue opnamen

 • Maak minimaal 3 foto's maar het liefst 5

 • HDR werkt het beste bij extreme licht verschillen.

 • Voor surrealistische beelden gebruik je Tonemapping

 • ISO waarden zo laag mogelijk instellen

 • Varieer niet met het diafragma tijdens het maken van je HDR

 • Gebruik Photomatix Pro om het juiste eindresultaat te verkrijgen

Een hele goede beschrijving van HDR kun je ook vinden op de volgende website http://raym.deds.nl/hdr%20maken.html


 


MISVATTINGEN OVER HDR:
Er zijn nog veel misvattingen over Tonemapping en HDR. HDR staat voor High Dynamic Range wat zoveel betekend als een Hoog dynamisch bereik. Een HDR foto bestaat uit 2 of meerdere foto's die op verschillende manieren belicht zijn. In vele gevallen zelfs uit 5 of meer plaatjes. RAW, TIFF of JPG dat maakt niet uit. Deze plaatjes worden met een fotobewerkingsprogramma, bijv Photomatix samengevoegd tot 1 geheel. De foto heeft dan, als het je het goed heb gedaan geen onder en overbelichte stukken meer. Het houdt wel in dat deze foto's vanaf een statief gemaakt moeten worden omdat ze allemaal 100% identiek moeten zijn. Gebruik ook altijd 1 diafragma bijv F8 tot F13+ en varieer met je sluitertijd. Sommige toestellen kennen de optie AEB (Automatic, Exposure Balans), het bekende trappetje. Gebruik dit in het begin om een HDR de leren maken.
1 FOTO HDR:
Soms wordt er ook wel eens geprobeerd om een HDR uit 1 foto te maken. Helaas blijft dit een trucje. Informatie die er niet is kun je niet softwarematig aanmaken. Maar met dit trucje kan je, je wel toegang verschaffen tot Photomatix. Het beste resultaat bereik je door je foto in RAW te schieten en daarna met de RAW converter van Photoshop cs3 na te bewerken tot het juiste resultaat is ontstaan.  Hoe doe je dit.
1. Maak een foto in RAW formaat.

TONEMAPPING:
Tonemapping is een filter bijv. het programma (Photomatix) dat speciaal is gemaakt om surrealistische beelden van je foto te kunnen maken. Het wordt veelal gebruikt om een beetje het Harry Potter effect te krijgen. Wees voorzichtig met het gebruik van Tonemapping want het probleem van HALO-effecten ligt zeker op de loer en is meestal niet gewenst.
 


NIEUWS 2012

HDR bij bakkerij van de Most

Deze foto was een opdracht van Bakkerij van der Most in Lemelerveld voor het 25 jarig bestaan van de bakkerij
In de bakkerij samen met Gea van Lohuizen een HDR geschoten van het personeel
Erg lastig om iedereen stil te laten zitten en geen gesloten ogen te hebben.
Het personeel was laaiend enthousiast
Zelfs zo enthousiast dat ze er een poster van hebben laten maken van drie bij vier meter
We mochten hem laten ondertekenen met Geafotografie

 

 

EXTERNE FOTOPAGINA'S
Zoek pagina FLICR http://flickr.startpagina.nl/
Zoom.nl http://www.zoom.nl

 


Foto-album

HDR(i) FOTO-ALBUM


 


Hallo Photomatix gebruikers,
Een tijdje geleden heb ik met Joke H. een mail wisseling gehad om Photomatix zonder watermerk aan de gang te krijgen. Na wat heen een weer mailen
lukte dat natuurlijk. Voor de liefhebber, staat hieronder de mailwisseling. Lees de mail van onderen naar naar boven.
De linken heb ik bewust laten staan zodat jullie allemaal gebruik kunnen maken van deze mailwisseling. Ik zou het alleen erg interessant vinden als jullie mij
mij wat feedback willen geven over het verloop de installatie in het algemeen.

Hoi Frans,
Ja 3.0 werkt ook. Maakt het nu nog wat uit of ik de HDR in 2.5.3 maakt of in 3.0 of is dat een stomme vraag?
Gr.joke
 
----- Original Message -----
From:
To: joke
Sent: Thursday, September 25, 2008 2:59 PM
Subject: RE: photmatix-pro

 
Niets te danken graag gedaan
blij dat het werkt
heb je nu de 3.0 werkend, want dat vertel je niet
gr. Frans

 
 

Hoi Frans,

In één keer er  gelijk  op gezet en hij doet het prima.
Nogmaals heel veel dank.
Groet, Joke
----- Original Message -----
From:
To: joke
Sent: Wednesday, September 24, 2008 4:06 PM
Subject: RE: photmatix-pro

 
Je had helemaal gelijk Joke,
Had het niet gezien, nam gewoon aan dat alles compleet was.
Ik heb de 2.2.1 versie erbij gezet daarna heb ik de zip file opnieuw op mijn site gezet, misschien dat het nu wel lukt
http://www.frans-petrij.nl/Downloads.htm#photomatix
Dus de 2.2.1 versie registreren met

 
Name =   www.bg-warez.org
S/N:       5Y63-745Y-MFM5-L635

 
Laat het me even weten of het nu wel gelukt is

gr. Frans
 

Hoi Frans,

We hebben alles gedeïnstalleerd en zijn opnieuw begonnen maar zonder succes want in de 2.2.1
zit alleen een registratiecode in. Weer alles er af gehaald en opnieuw gedaan maar weer is 2.2.1zo goed als leeg.
Jammer maar helaas lukt het niet.
In ieder geval heeeeel veel dank voor de moeite die je hebt gedaan.
Groet, Joke
 
----- Original Message -----
From:
To: joke
Sent: Monday, September 22, 2008 12:56 PM
Subject: RE: photmatix-pro

 
Deïnstalleer alles eens en begin opnieuw
Je moet eerste 2.2.1
Deze registreer je met de gegevens die op mijn website staan of in het tekstfile serienummer
Dat moet zeker werken dus ga niet verder als dat nog niet werkt !
Als alles werkt ga je verder, met de installatie van de
de 2.5.3 versie die over de 2.2.1 versie installeert controleer of het werkt. ga  dan verder
Daarna pas de 3.0 versie installeren
gr. Frans

 


From:
To:
Subject: Re: photmatix-pro
Date: Fri, 19 Sep 2008 15:14:00 +0200


 
Hoi Frans,
Het is in zoverre gelukt dat ik alleen met watermerk kan werken. De pro 3.0 vraagt wel iedere keer om
registratie maar de meegeleverde code 00020000 accepteert hij niet. Ook de andere versie de pro 2.5.3.vraagt om
registratie maar accepteert ook de code niet.
Ook de code die op jouw site staat-met letters en cijfers- accepteert hij niet.
Weet jij misschien wat er verkeerd is gegaan?
Prettig weekend,
Groet Joke
 
 
----- Original Message -----
From: 
To: joke
Sent: Thursday, September 18, 2008 1:09 PM
Subject: RE: photmatix-pro

 
Hallo Joke,
Het beste is om de laagste pro versie het eerst te installeren en te registreren met
de meegeleverde code dus de laagste 2. ????  
versie eerst en als je hiermee 'HDR foto's kunt maken zonder watermerk,
dan installeer je de 3.0 versie er overheen als een soort update.
Ik hoor het wel of het gelukt is
 
gr. Frans

 
 

Hallo Frans,

Beide zijn gedownload en Photomatix is uitgepakt. Wil je me mailen hoe nu verder?
Alvast bedankt.
Gr.joke
 
----- Original Message -----
From:
To: joke
Sent: Monday, September 15, 2008 12:54 PM
Subject: RE: photmatix-pro

 
Hallo Joke,
Ga naar de volgende pagina
http://www.frans-petrij.nl/Downloads.htm#photomatix
En klik op de link om alle versies van Photomatix te downloaden +/- 20 MB. Let wel goed op waar je file blijft !
zodat je hem straks weer terug kunt vinden. Dus werk langzaam en lees goed wat de hulpschermpjes aangeven. 
Je hebt het programma winzip nodig om de file uit te pakken, WinZip.exe kun je op internet vinden. als je het niet hebt.
Of op mijn site op de volgende pagina er staat ook een tekst filetje bij waar het serienummer van winzip in staat
http://www.frans-petrij.nl/winmx_p2p.htm#download
Dus je moet hier twee programmaatjes downloaden WinZip 8.1 en het serienummer. Installeer eerst WinZip en registreer deze.
Daarna kun je Photomatix  uitpakken, ben je zover dan mail je me maar weer en gaan we weer verder.
gr. Frans
 
 

Hoi Frans,

Tijdens mijn zoektocht naar een gratis versie van de Photomatix pro 3 HDR(zonder watermerk) kwam ik
op jouw site terecht.....wat een mooie site. Nu lees ik dat ik bij jou terecht kan voor de download versie en
serienummer van de Photomatix pro 3, heb ik dat goed begrepen?.
Ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet downloaden maar misschien wil jij me hierin wegwijs maken?
Wat je antwoord ook zal zijn, in ieder geval bedankt.
Groet,
Joke H.


Photomatix PRO
Download de complete set tot 4.2.6 inclusief serial

Virus vrij gecontroleerd met AVIRA
Inhoud van de ZIP file
Photomatix Pro 4.2.6
32 en 64 bits versie
met serienummers
(DOWNLOAD HIER)

De oude versies van Photomatix zijn HIER te downloaden

 

!! LET OP -- HEEL BELANGRIJK -- LET OP !!
ZIP-File eerst uitpakken, WINZIP kun je ook van deze site halen als je hem niet hebt
de 4.X.X versie staat op zichzelf met serialnummer

 
Serienummer Photomatix Basic 4.X.X
Photomatix 4.2.6
s/n: 445X-6694-7R9Q-KK9C-57YG

Serienummer 4.2.7
Kijk op dit Youtube filmpje voor de nummers

 

 


GEAFOTOGRAFIE
Onze fotostudio staat tot uw beschikking
Alle opdrachten via afspraak Geafotografie Heino